Jogi és pénzügyi tanácsadás vállalkozások részére akár a cég telephelyén, ahol ingyenesen konzultálhatnak egy tanácsadóval a különböző alternatív foglalkoztatási formák alkalmazásáról, előnyeiről.

Családi és szakmai napot szervezünk a vállalkozásoknak, ahol lehetőség nyílik a családbarát munkahely kialakítására.

Szervezeti/munkáltatói kerekasztal Szigetvár, Sellye, Szentlőrinc térségében szervezett szakmai kerekasztal beszélgetés a térség intézmé nyeivel, civil szer ve zeteivel az atipikus foglal koz tatás elterjesz tése érdekében, a problémák és megoldások feltárása mentén.

Jógyakorlat konferencia vállalkozások számára az eddig elért eredményekről, legjobb gyakorlatokról és továbblépési lehetőségekről.

Munkáltatói képzések vállalkozások számára a HR, jogi és más szervezetfejlesztésben érintett kollégák részére